Friska tänder – frisk kropp

Friska tänder – frisk kropp: sambandet mellan munhälsa och allmän hälsa

 

En hälsosam mun är en viktig faktor för en frisk kropp! Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan munhälsa och allmän hälsa. Dålig munhälsa kan bidra till en rad olika hälsoproblem i resten av kroppen medan en hälsosam mun stöttar och förbättrar den allmänna hälsan.

 

De vanligaste problemen

 

En av de vanligaste munhälsoproblemen är tandköttsinflammation, som orsakas av bakterier som samlas runt tandköttet. Om tandköttsinflammation inte behandlas kan det i slutändan leda tandförlust och vidare även till allvarligare hälsoproblem. Forskning visar att det finns en koppling mellan tandköttsinflammation och hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, lungsjukdomar och till och med vissa cancerformer.

 

Ett annat vanligt munhälsoproblem plack och tandsten, vilket kan orsaka tandproblem som karies, tandlossning och tandköttsproblem. Dessa problem kan påverka hälsan i hela kroppen på flera sätt. Forskning har visat att det finns en koppling mellan tandproblem och hjärtsjukdomar. Inflammationen som orsakas av tandproblem kan leda till inflammation i blodkärlen vilket ökar risken för hjärtproblem.

 

Karies orsakas av bakterier som bryter ner tandens emalj och kan leda till hål i tänderna. Om karies inte behandlas i tid kan det leda till allvarliga tandproblem som infektioner och tandlossning. Men karies kan också leda till andra hälsoproblem. Forskning visar att det finns en koppling mellan karies och hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, lungsjukdomar och för tidig födsel hos gravida kvinnor.

 

Tandproblem kan också påverka matsmältningen och förmågan att äta ordentligt. En dålig tandhälsa kan orsaka smärta och obehag vid tuggning och sväljning, vilket kan leda till undernäring och andra hälsoproblem. I vissa fall kan tandproblem även orsaka sömnproblem på grund av smärta.

 

Dålig tandhälsa kan också påverka den mentala hälsan. Smärta och obehag kan påverka sömnen vilket i sin tur kan leda till trötthet och dålig stämning. Dålig tandhälsa kan också påverka självförtroendet och självkänslan, vilket kan påverka den mentala hälsan.

 

Stärk din munhälsa

 

Att ta hand om din munhälsa bidrar till en bättre allmän hälsa! För att upprätthålla en god munhälsa är det viktigt att du borstar tänderna noggrant två gånger om dagen, använder tandtråd eller tandstickor dagligen för att ta bort matrester och plack mellan tänderna, använder munskölj och även tungskrapa – för att minska bakterier som fäster på tungan som i sin tur letar sig vidare till tandköttet. Det är också viktigt att du undviker tobak och socker samt äter en hälsosam och varierad kost.

 

Förutom att förebygga tandproblem kan god munhälsa bidra till att förebygga andra hälsoproblem. Genom att hålla tandköttet friskt och fritt från inflammation minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. En bra munhygien kan också bidra till att minska risken för lungsjukdomar genom att minska antalet bakterier som andas in i lungorna.

 

Allting hör ihop

 

Det är viktigt att vara medveten om kopplingen mellan munhälsa och allmän hälsa och att ta hand om sin munhälsa för att förbättra den allmänna hälsan. Genom att följa en god munhygien kan man förebygga tandproblem och minska risken för andra hälsoproblem. Genom att besöka tandläkaren regelbundet kan man också upptäcka eventuella tandproblem i tid och få behandling innan de blir allvarliga.

 

Munhälsa och tandhälsa är avgörande för att bibehålla en god helhetshälsa. En dålig tandhälsa kan påverka resten av kroppen på flera sätt, vilket gör det viktigt att upprätthålla en regelbunden tandvårdsrutin.

 

Det är tydligt att munhälsa och tandhälsa är avgörande för att bibehålla en god helhetshälsa. Tandproblem kan påverka hälsan i hela kroppen på flera sätt, och det är därför viktigt att upprätthålla en regelbunden tandvårdsrutin för att förebygga tandproblem och bibehålla en god hälsa.

 

Att ta hand om munnen och tänderna är en viktig del av den övergripande hälsan. Genom att borsta tänderna, använda munskölj, tandtråd och tungskrapa regelbundet minskar risken för tandproblem och upprätthåller en hälsosam mun.

 

Tips på hur du tar hand om din mun på bästa sätt

 

Tandborstning:

Tandborstning är den mest grundläggande metoden för att hålla tänderna rena och friska. Det är viktigt att borsta tänderna minst två gånger om dagen, helst efter varje måltid. En bra tandborste bör ha mjuka borststrån som är tillräckligt långa för att nå alla ytor av tänderna. Det är också viktigt att byta ut tandborsten var tredje månad eller när borststråna börjar böjas.

 

För att borsta tänderna ordentligt, håll tandborsten i en 45-graders vinkel mot tandköttslinjen och borsta försiktigt med en cirkulär rörelse. Borsta både utsidan, insidan och tuggytorna av tänderna. Glöm inte heller att borsta tungan för att ta bort bakterier och dålig andedräkt.

 

Tandtråd:

Tandtråd är en annan viktig del av munvården eftersom det tar bort matrester och plack som borsten inte kan nå. Använd en tandtråd med cirka 45 cm tråd och linda den runt mittenfingrarna på båda händerna. Håll tråden spänd mellan tummen och pekfingret och för den försiktigt upp och ner mellan tänderna. Var försiktig så att du inte skadar tandköttet.

 

Tungskrapa:

Att använda en tungskrapa kan hjälpa till att ta bort bakterier och matrester från tungan, vilket kan orsaka dålig andedräkt. En tungskrapa är en mjuk skrapa som används genom att dra den försiktigt längs tungan från baksidan till framsidan. Upprepa detta några gånger och skölj sedan munnen med vatten.

 

Andra tips för att ta hand om munnen och tänderna:

 

  • Undvik mat och dryck som är höga i socker eller syra.
  • Drick tillräckligt med vatten för att hålla munnen hydrerad.
  • Undvik tobak och användning av nikotinprodukter.
  • Besök tandläkaren regelbundet för undersökningar och tandrengöringar.
  • Var försiktig med tänderna och undvik att bita på hårda föremål eller använda tänderna för att öppna förpackningar.

 

Oil pulling

 

Oil pulling är en effektiv och enkel metod som innebär att man sköljer munnen med en matsked kokosolja i cirka 15-20 minuter. Denna metod har en rad hälsofördelar för både munhälsa och helhetshälsa.

 

Kokosolja har antimikrobiella egenskaper som hjälper till att reducera mängden skadliga bakterier i munnen, vilket kan bidra till att förhindra tandproblem såsom karies och tandköttsinflammation. Kokosolja drar dessutom ut gifter och toxiner från kroppen genom att binda dessa i munnen som sedan spottas ut.

 

Det är mycket viktigt att inte svälja kokosoljan just på grund av detta då bakterierna istället åker ner i tarm och mage.

 

Det finns studier som tyder på att oil pulling har en mängd olika hälsofördelar. Till exempel visade en studie att oil pulling med kokosolja under två veckor ledde till minskad mängd skadliga bakterier i munnen. Det finns också några andra studier som tyder på att oil pulling minskar inflammation i munnen och förbättrar tandhälsan.

 

Kom ihåg att oil pulling inte ersätter vanlig tandborstning och tandtrådning, utan snarare kan ses som ett komplement till en god tandhygien.

 

Tandkräm med hydroxyapatit

 

Relativt nyligen har man funnit att det finns ett utomordentligt alternativ till just fluor om man vill använda ett liknande ämne, men utan risk för eventuella negativa hälsoeffekter – nämligen hydroxyapatit! Detta ämne består av kalcium och fosfater, detsamma som tändernas emalj är uppbyggda av.

 

Ett flertal studier bekräftar att hydroxyapatit förhindrar uppkomsten av kariesangrepp på tänderna och dessutom får eventuella påbörjade hål i tänderna att läka. Man har även sett att vid användandet av tandkräm med hydroxyapatit har tänderna blivit vitare, ilningar minskat samt avtagande av muntorrhet har. Hydroxyapatit stoppar dessutom bakterier att fästa på tänderna, vilket minskar bildandet av plack.

 

Rekohyllan rekommenderar

 

Under kategorin ”Munhälsa” hittar du våra favoriter när det kommer till produkter för friska tänder och en hälsosam mun. Här finner du allt från tandkräm och tandborstar till tandtråd, munskrapa och munskölj.

 

Ta hand om din mun – ta hand om din hälsa!

 

LIKNANDE INLÄGG

rödbetshummus_recept_rekohyllan

Rödbetshummus

Rödbetshummus   Hummus är både enkelt och gott att göra själv hemma, denna är dessutom en färgglad variant gjord på rödbeta som piggar upp vilken

Läs mer »