Hållbar vardag och medveten livsstil

Hållbar vardag och medveten livsstil

 

Att göra fler hållbara val i vardagen och leva mer medvetet är någonting många av oss strävar efter, kanske önskar att vi kunde göra mer eller inte alls vet vart vi ska börja någonstans.

 

Allt vi människor gör har en inverkan på miljön, oss själva och samhället i sig på ett eller annat sätt. Vi människor idag lever som om vi hade 1,7 planeter för att ta fram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas ungefär hela 4 stycken planet Jorden.

 

Maten vi äter, kläderna vi har på oss, allt som produceras som vi senare konsumerar får effekter för världens skogar, hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter. Ju mer vi producerar och konsumerar, desto mer påverkas allt omkring oss.

 

Idag vet vi att vi måste stanna upp, tänka om och göra rätt. Men hur ska man egentligen gå tillväga för att leva just mer hållbart och medvetet?

 

Medvetenhet

 

En medveten livsstil innebär att vara medveten om sina handlingar och beslut i det dagliga livet och vidare hur de påverkar en själv, andra människor och miljön – både i sin direkta och indirekta omgivning. Det handlar om att ta ansvar för sina handlingar och göra val som är positiva och hälsosamma, dels för en själv, dels för samhället som helhet.

 

Om du vill leva mer medvetet är bra områden att börja med exempelvis att tänka på vad du äter och hur det påverkar din hälsa, att minska din konsumtion av engångsartiklar och plast för att minska din påverkan på miljön, att medvetet välja att stödja företag och produkter som är socialt ansvarstagande och hållbara, att spendera tid med människor som du bryr dig om och som stödjer dig, men även att ta dig tid för självreflektion och självvård. Att veta ditt värde och att ta hand om dig är också minst lika viktigt när det kommer till en medveten livsstil!

 

Att leva medvetet är en livsstil i sig och en process som handlar om att ständigt sträva efter att göra positiva och hälsosamma val som går i linje med dina värderingar och övertygelser. Ingen kan göra allt med alla kan göra något. Ta bort alla pekpinnar för här finns ingen prestige eller perfektionism, livet är som det är men du kan göra det bästa av det – både för dig själv, din omgivning, andra människor, djur, natur och helheten som vi alla är en del av.

 

Reduce, reuse, recycle

 

Reduce, reuse, och recycle är tre principer man ofta talar om inom hållbarhet, just för att minska vår påverkan på miljön genom att minska mängden avfall vi producerar och bevara naturresurserna.

 

Reduce

Reduce handlar om att minska den totala mängden avfall vilket kan göras genom att använda färre förpackningar, köpa produkter som är mer hållbara och håller längre. Även att minska onödig användning av energi och vatten. Genom att minska avfallet som skapas, bidrar vi till att minska vår miljöpåverkan.

 

Reuse

Reuse handlar om att använda saker flera gånger. Detta kan till exempel göras genom att köpa second hand-produkter istället för nya, eller genom att återanvända förpackningar eller andra material för att skapa nya produkter eller ge dem nytt liv. Genom att återanvända saker bidrar vi till att minska avfallsmängden och sparar på resurserna.

 

Recycle

Recycle handlar om att omvandla avfallsmaterial till nya produkter. Detta görs genom att separera avfallet och skicka det till en återvinningsanläggning, där det bearbetas och sedan används för att skapa nya produkter. Genom att återvinna material bidrar vi till att minska vår användning av naturresurser och minska mängden avfall som skickas till deponier.

 

Man kan säga att reduce, reuse, och recycle handlar om att minska användningen av nya resurser, återanvända saker och material, och återvinna avfallsmaterial. Genom att följa dessa principer kan vi alla bidra till en mer hållbar framtid och en renare miljö.

 

Cirkulärt tänk

 

Cirkularitet är ett koncept som har blivit alltmer populärt. Det handlar om att skapa ett flöde där resurserna används på ett mer hållbart sätt genom att minska avfallet och öka återvinningen. Genom att använda cirkulära processer kan vi minska påverkan på miljön och samtidigt skapa nya möjligheter.

 

Tänk dig en cirkel där saker går runt runt, antingen som de är eller genom återbruk, remakes och återvinning. Nytt behöver inte produceras och gammalt slängs inte.

 

Reducera avfall

En viktig del av cirkularitet är att reducera mängden avfall som produceras. Detta kan göras genom att minska användningen av engångsprodukter och genom att köpa produkter som är mer hållbara och lätta att reparera. Genom att minska mängden avfall som produceras minskar också behovet av att utvinna nya råvaror.

 

Återanvända material

En annan viktig del av cirkularitet är att återanvända material så mycket som möjligt. Detta kan göras genom att reparera produkter som går sönder och genom att använda material som har återvunnits från tidigare produkter. Genom att återanvända material minskar också behovet av att utvinna nya råvaror och det minskar också mängden avfall som produceras.

 

Återvinning

Den tredje delen av cirkularitet är att återvinna material som inte kan återanvändas eller repareras. Detta kan göras genom att sortera avfallet och skicka det till återvinningsanläggningar. Genom att återvinna material minskar behovet av att utvinna nya råvaror och det minskar också mängden avfall som produceras.

 

Hållbara val i vardagen

 

Enkla val man kan göra i vardagen när det kommer till hållbara val är att istället för att köpa nytt låna saker av andra eller på fritidsbanker, köpa på loppis, second-hand, köp- och säljsidor, eller varför inte byta? Klädbytardagar är populära till exempel! Du tar helt enkelt med dig ett eller fler plagg du är trött på och inte använder längre, och byter det mot någon annans plagg! Hur bra – och dessutom roligt!

 

Är det så att man ska köpa nya saker i butik kan man välja produkter som är med i denna cirkulära process, exempelvis är gjorda på återvunnet material eller på biologiskt nedbrytbart material, välja bort engångsartiklar, se över märken som arbetar cirkulärt och använder sig utav återvinningsbara processer eller på annat sätt är med och bidrar till cirkularitet. Tänk schyssta produkter helt enkelt med en bra värdegrund och helhetstänk i sin produktion.

 

Men främst, innan du köper något – tänk efter! Behöver jag verkligen detta?

 

Dagligdags förbrukning

 

När det kommer till sådant som förbrukas dagligdags, som exempelvis mat, kan man tänka lokalproducerat och ekologiskt. Handla frukt och grönt på reko-ringar eller hos din lokala grönsaksodlare, vid köp i matbutik så leta efter svenskproducerade råvaror och/eller ekologiskt odlat och framställt. Laga så mycket som det går från grunden. Genom att köpa lokalproducerat stöttar du det svenska näringslivet och genom att köpa ekologiskt och så rent som möjligt stöttar du inte bara miljön utan även din egen kropp och din hälsa.

 

Detsamma gäller när det kommer till hygienartiklar och liknande produkter som du använder dagligen – tänk så rent och naturligt som möjligt, gärna svenskproducerat och med bra värdegrund hos företagen som framställer dem.

 

Cykla eller promenera istället för att ta bilen, hitta på någonting roligt med de du älskar som inte innefattar att konsumera, tänk minimalism och slow-living. Se över ditt liv och din vardag, gör listor och sätt upp mål.

 

Många bäckar små

 

Kom ihåg att ingen kan göra allt – men alla kan göra något! Det finns heller inga fel och alla gör så gott de kan. Så länge man är medveten om de val man gör i vardagen att konsumtionen av saker i längden bör vara hållbar har man kommit långt.

 

Tänk reduce, reuse, recycle. Lokalodlat, närproducerat, svensktillverkat. Naturligt, ekologiskt, miljövänligt. Många bäckar små.

 

Att leva medvetet och hållbart är en livslång process som aldrig tar slut och man måste tillåta sig själv att växa med det och utvecklas med det. Det är okej att ta snedsteg, att känna att det blir övermäktigt, få klimatångest och inte tycka att du gör tillräckligt – men det gör du!

 

Och kom ihåg att alla är vi olika och har våra egna vägar att gå. Du måste hitta det som fungerar för dig i din vardag för att det ska bli hållbart för dig själv i längden.

 

LIKNANDE INLÄGG

rödbetshummus_recept_rekohyllan

Rödbetshummus

Rödbetshummus   Hummus är både enkelt och gott att göra själv hemma, denna är dessutom en färgglad variant gjord på rödbeta som piggar upp vilken

Läs mer »