Inspiration

Därför väljer vi fluorfritt!

därförväljervifluorfritt (2)

Därför väljer vi fluorfritt!

På Rekohyllan handplockar vi omsorgsfullt ut produkter med så snäll innehållsförteckning som möjligt, utan konstiga tillsatser eller skadliga ingredienser. Helt enkelt produkter som är reko både för dig och din kropp – och vår jord!

Just av denna anledning är produkterna för tandhälsa på Rekohyllan både veganvänliga och fria från bland annat fluor. Men varför just fluor, kanske du undrar? Jo – det ska vi berätta, häng med!

Bakgrund

I Sverige rekommenderar tandläkare att både barn och vuxna ska använda tandkräm med fluor i för att undvika karies – alltså hål i tänderna. Svenska Tandläkarförbundet menar att fluorid, som är den kemiska och oorganiska formen av fluor, och återfinns i bland annat tandvårdsprodukter, inte är skadlig för människokroppen – utan att det istället är grundämnet fluorgas som är giftig i sin fria form.

Trots att man ofta får höra om studier som pekar på att produkter som exempelvis tandkräm innehåller ofarliga fluoridföreningar, indikerar minst lika många andra studier att fluorid i för stora mängder har en negativ inverkan på människors hälsa.

Det sägs att man under mitten av 1900-talet hade problem med avfall från aluminiumproduktion då fluorid var en av slaggresterna – och att dessa var alldeles för giftiga för att släppas ut i naturen. Samtidigt fann man att fluorid dock i viss mån kunde motverka karies i tänderna – då man upptäckt en ökad försämrad tandhälsa hos befolkningen.

Varför försämrad tandhälsa och efterfrågan på starkare munvårdsprodukter? Jo, priset för socker sjönk nämligen rejält både innan och efter Andra Världskriget, och vad som tidigare varit en lyxvara fanns nu i överflöd i vart och vartannat svenskt folkhem – och användes och konsumerades numera på daglig basis. Under själva krigstiden dokumenterades det dock att svenskarna hade hade färre hål i tänderna, vilket många ser som ett samband med att man under denna tid varken importerade eller konsumerade socker i större mängder, just på grund av rådande krigssituation.

Därför började man på 1950-talet införa fluor i tandkräm.

Det finns även dokument som indikerar att tyskarna under Andra Världskriget använde fluor som ett nervgift; för att göra människor mer dämpade, fogliga och medgörliga i fångläger.

Fluorets negativa hälsoeffekter

Forskare har funnit samband mellan fluor och människans energi- och enzymproduktion med negativa slutresultat, samt även att fluor kan vara en av de bidragande faktorerna till demens, och att den verkar hämmande i utvecklingen i barns hjärnor. Fluor har även visat sig ha en negativ effekt på sköldkörtelproduktionen, då den tar över platsen från jod i sköldkörtelhormonerna – precis som klor. Det finns även studier som visar att fluor är starkt oxidativt och bryter ner och hämmar bildning av antikroppar, vilket kan leda till autoimmuna reaktioner.

Fluorgas är det mest reaktiva och elektronegativa av alla grundämnen. Fluorgas förekommer därför aldrig fritt i naturlig form, utan måste alltid vara kemiskt bunden till mineraler. I bunden form finner man oftast fluor i form av fluorid – och det är detta som på senare år blivit en vattendelare när det kommer till diskussionen kring fluor och dess användande. Vissa menar att det är fluorgasen som är giftig, inte den kemiska bindningen fluorid – den man finner i de flesta tandkrämer, där fluor förekommer i oorganiska former så som natriumfluorid (NaF) eller monofluoridfosfat (MFP), även aminfluorid eller tennfluorid, medan andra menar att den typen av fluorid som tillsätts i tandvårdsprodukter är minst lika skadlig som ämnet fluor.

Munhälsa

Tillbaka till karies i tänderna. Intag av socker och kolhydrater bidrar till att bakterier bildas i munnen och, likt en syra, attackerar tandytan och bryter ner tandens emalj – vilket kan leda till hål i tänderna. Trots att många menar att fluor skulle vara den enda räddningen när det kommer till att motverka detta (alltså stärka tanden och göra den mer motståndskraftig mot kariesangrepp) så finns det en mängd andra saker du kan göra för att upprätthålla en god munhälsa och undvika att få hål i tänderna, exempelvis:

 

  • Minska ditt sockerintag så som godis, läsk, bakverk, m.m.
  • Minska ditt intag av vitt bröd, vitt ris, pasta, m.m.
  • Minska ditt intag av skräpmat och helfabrikat.
  • Sluta småäta flera gånger under dagen.
  • Var noggrann med tandborstning både morgon och kväll.
  • Använd tandtråd.
  • Använd tungskrapa.
  • Använd munskölj.

 

Då fluor redan finns i vårt dricksvatten, är det många experter inom ämnet som anser att man inte behöver tillföra ytterligare mängder i produkter så som tandkräm och munskölj. Vi överexponeras nämligen för ett ämne som det fortfarande forskas på i olika hälsoaspekter.

Förekomsten av karies beror i de flesta fall mer på en obalanserad tarmflora, felaktiga pH-värden i kroppen, slarviga munhygiensrutiner och dålig kosthållning i form av för högt sockerintag, småätande, kolsyrad dryck, snabbmat och helfabrikat, än om du använder en fluorfri tandkräm.

Effektivt alternativ till fluor

Relativt nyligen har man funnit att det finns ett utomordentligt alternativ till just fluor om man vill använda ett liknande ämne, men utan risk för eventuella negativa hälsoeffekter – nämligen hydroxyapatit! Detta ämne består av kalcium och fosfater, detsamma som tändernas emalj är uppbyggda av. Ett flertal studier bekräftar att hydroxyapatit förhindrar uppkomsten av kariesangrepp på tänderna och dessutom får eventuella påbörjade hål i tänderna att läka. Man har även sett att vid användandet av tandkräm med hydroxyapatit har tänderna blivit vitare, ilningar minskat samt avtagande av muntorrhet har. Hydroxyapatit stoppar dessutom bakterier att fästa på tänderna, vilket minskar bildandet av plack.

Slutsats

På Rekohyllan vill vi bidra till en mer medveten livsstil och naturlig hälsa med så rena produkter som möjligt utan ämnen som eventuellt kan vara skadliga på olika sätt och vis. Därför är det för oss en självklarhet att enbart erbjuda tandvårdsprodukter fria från just fluor, då mycket pekar på att man på annat vis än genom fluorbaserad tandkräm kan uppnå en god munhälsa och få starka, friska och rena tänder – utan vare sig karies eller andra biverkningar!

 

 

Läs mer:

Kurera – Fluor: giftigt eller bra?
https://kurera.se/fluor-giftigt-eller-bra/

Tandhälsoförbundet – Istället för fluor i tandkräm
https://www.tf.nu/nyhet/istallet-for-fluor-i-tandkram/

Jan Sällström – Fluor inom tandvården är ett cellgift
http://art-bin.com/art/sallstrom_sw.html

STF – Så kom sockret till Sverige
https://www.svetf.se/2017/06/16/sa-kom-sockret-till-sverige/

Morotsliv – Fluor: rena rama giftet
https://morotsliv.com/2013/09/fluor-rena-rama-giftet.html

Morotsliv – Giftfria hydroxyapatit ersätter fluor i tandkräm
https://morotsliv.com/2022/09/giftfria-hydroxyapatit-ersatter-fluor-i-tandkram.html

Food Pharmacy – Tandkräm utan fluor
https://foodpharmacy.se/2015/07/dagens-outfit-tandkram-utan-fluor/

 

Lämna en Kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

0
0